Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Tin tức

Thư Cảm Ơn - Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Công ty Cổ phần Phát Triển Chiến Lược Doanh Nghiệp trân trọng cảm ơn các Quý Cổ Đông, Quý Vị Khách Quý đã tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019