Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Hình ảnh

Thăm Quan Dự Án Chế Phẩm Sinh Học Nông Nghiệp Của OBIO

Ngày 28.03.2019 đã diễn ra chuyến thăm quan Dự Án Chế Phẩm Sinh Học dùng cho lĩnh vực Nông Nghiệp của công ty OBIO