Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Hình ảnh

Viện Phó Viện Doanh Nhân APEX Đến Thăm DFC

Ngày 12/10/2018 DFC đón chào Ông Nguyễn Duy Linh - Viện Phó Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Doanh Nhân APEX đến thăm và trao đổi với Lãnh Đạo Công Ty