Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Hình ảnh

Thăm Quan Dự Án Chế Phẩm Sinh Học Nông Nghiệp Của OBIO

Thăm Quan Dự Án Chế Phẩm Sinh Học Nông Nghiệp Của OBIO

Ngày 28.03.2019 đã diễn ra chuyến thăm quan Dự Án Chế Phẩm Sinh Học dùng cho lĩnh vực Nông Nghiệp của công ty OBIO
Ban Lãnh Đạo DFC Đi Thăm Quan Dự Án BĐS Của DOSAN

Ban Lãnh Đạo DFC Đi Thăm Quan Dự Án BĐS Của DOSAN

Ngày 06.06.2019 Ban Lãnh Đạo DFC đã có chuyến thăm quan một số Dự Án BĐS tiềm năng mà DOSAN đang quan tâm xem xét để đầu tư.
Khai Trương Văn Phòng Công Ty DOSAN

Khai Trương Văn Phòng Công Ty DOSAN

DOSAN là 1 Công ty nằm trong khối đối tác, khách hàng của DFC. DOSAN là đơn vị chuyên Kinh Doanh, Đầu tư vào lĩnh vực Bất Động Sản, Khách Sạn