Giải pháp doanh nghiệpTư vấn doanh nghiệp

Trang chủ

/

Danh mục đầu tư

NEXGroup đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sơn với quy mô hàng đầu Việt Nam

NEXGroup đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sơn với quy mô hàng đầu Việt Nam

17/08/2018
Năm 2019 NEXGroup đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh bằng việc triển khai xây dựng thêm nhà máy mới với quy mô, công suất hàng đầu tại Việt Nam
Chi tiết